Witaj na giełdzie korepetycji. U nas znajdziesz swojego korepetytora!!!
Dodawanie ogłoszeń jest darmowe !!!

 
Szukaj korepetytora

Regulamin serwisu TwojeKorki.pl

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
  Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na stronach: internetowego serwisu dostępnego pod adresem URL: www.TwojeKorki.pl, którego właścicielem i administratorem jest Grzegorz Banaś, zwanego dalej "serwisem TwojeKorki.pl" a w szczególności:
  1. określa zasady dodawania darmowych ogłoszeń,
  2. określa zasady określające dopuszczalną treść ogłoszeń zamieszczanych w serwisie TwojeKorki.pl oraz skutki prawne zamieszczenia ogłoszeń,
  3. określa zasady dostępu do wszystkich ogłoszeń, zamieszczonych na wybranych stronach serwisu TwojeKorki.pl przez określony czas.
 1. ZASADY UAKTYWNIANIA OGŁOSZEŃ DODANYCH
  1. Ogłoszenia darmowe dodane za pośrednictwem Internetu w serwisie TwojeKorki.pl stają się widoczne dla użytkowników Internetu po ich potwierdzeniu ich dodania.
  2. Potwierdzenie dodania ogłoszenia darmowego dokonuje się w serwisie automatycznie po stworzeniu ogłoszenia na stronie serwisu w panelu użytkownika, a pliki graficzne dołączone do ogłoszenia są widoczne w serwisie po akceptacji ze strony moderatora serwisu.
  3. Czas emisji ogłoszenia darmowego jest nieskończony.
  4. Użytkownik może w każdej chwili wyróżnić swoje ogłoszenie(a). Wyróżnienie ogłoszenia jest płatne. Płatność za wyróżnienie ogłoszenia jest realizowana przez Przelewy24.pl. Opłaty w systemie Przelewy24.pl są możliwe za pomocą jednego z poniższych sposobów:
   1. w formie zapłaty realizowanej w drodze bankowego przelewu mBanku,
   2. w formie zapłaty realizowanej w drodze bankowego przelewu BZWBK,
   3. w formie zapłaty realizowanej w drodze bankowego przelewu MultiBanku,
   4. w formie zapłaty realizowanej w drodze bankowego przelewu Inteligo,
   5. w formie zapłaty realizowanej w drodze bankowego przelewu PKO BP,
   6. w formie zapłaty realizowanej w drodze przelewu bankowego,
   7. w formie zapłaty realizowanej w drodze przekazu pocztowego.


   Po zaksięgowaniu wpłaty za wyróżnienie ogłoszenia użytkownik jest informowany o tym fakcie przez wysłanie do niego e-maila.
  5. Jeżeli użytkownik dokona opłaty za wyróżnienie ogłoszenia, które następnie usunie lub zawiesi jego emisje - serwis TwojeKorki.pl w takich przypadkach nie zwraca kosztów wyróżnienia ogłoszenia.
   Jeżeli użytkownik dokona opłaty za wyróżnienie ogłoszenia, które następnie zostanie usunięte przez administratora strony z powodów naruszenia regulaminu serwisu w takich przypadkach użytkownik nie może domagać się zwrotu kosztów wyróżnienia ogłoszenia.
 1. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ ZAMIESZCZANYCH W SERWISIE TwojeKorki.pl ORAZ SKUTKI PRAWNE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZEŃ
  1. TwojeKorki.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
  2. Treść zamieszczanego ogłoszenia nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
  3. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
  4. TwojeKorki.pl ma prawo bez podania przyczyny usunąć z serwisu internetowego ogłoszenie, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę.
  5. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w ogłoszeniu.
  6. Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie oferty jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem, w szczególności: znaki firmowe, pliki animowane.
  7. Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych.
  8. TwojeKorki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany daty zamieszczenia ogłoszenia na pierwotną jeśli ta sama oferta została wprowadzona ponownie do serwisu.
  9. Zabrania się wpisywania ofert do kategorii nie będącej właściwą dla treści oferty.
  10. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
  11. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu www.TwojeKorki.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
  12. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona Wydawcy narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, TwojeKorki.pl ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
  13. TwojeKorki.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie TwojeKorki.pl, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.
  14. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu TwojeKorki.pl, TwojeKorki.pl może natychmiastowo usunąć naruszające regulamin materiały oraz zablokować lub skasować konto danego użytkownika.
  15. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego TwojeKorki.pl lub serwisów partnerskich do celów komercyjnych.
  16. Dane kontaktowe użytkowników serwisu TwojeKorki.pl pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Z określonych niniejszym Regulaminem usług mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. TwojeKorki.pl nie odpowiada za brak dostępu do serwisu TwojeKorki.pl spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu użytkownika.
  3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
  4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy TwojeKorki.pl a osobą fizyczną, której dane dotyczą.
  5. Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
  6. Użytkownik ma praw do usunięcia swojego konta w serwisie – w takim przypadku wszystkie jego aktywne ogłoszenia również zostają usunięte.
  7. Użytkownik ma prawo dobrowolności podania swoich danych osobowych.
  8. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie TwojeKorki.pl.
  9. TwojeKorki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w serwisie TwojeKorki.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.

 

OGŁOSZENIA WYRÓŻNIONE
Korepetytorzy
wyróżnionych ogłoszeń: 0